ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่13 ก.ย. 2564
ปี2564
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

ซื้อจัดหาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณอ่าวบ้านดอน
รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ประเภท วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง