ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่03 ส.ค. 2564
ปี2564
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของเรือ
รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะ

บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด 

ประเภท วิธีคัดเลือก
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง