ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่08 เม.ย. 2563
ปี2563
รายการ

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ จำนวน 80 เครื่อง
รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ จำนวน 80 เครื่อง

ประเภท วิธีคัดเลือก
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง