ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่08 เม.ย. 2563
ปี2563
รายการ

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ จำนวน 80 เครื่อง
รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ จำนวน 80 เครื่อง

ประเภท วิธีคัดเลือก
วันที่ขายแบบ08 เม.ย. 2563 - 13 เม.ย. 2563 เวลา 08.30 - 16.30
วันที่ยื่นซอง14 เม.ย. 2563 เวลา 08.30- 16.30
วันที่เปิดซอง14 เม.ย. 2563 เวลา 16.30
ราคากลาง1,140,000.00
ผู้บันทึก1
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง