ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่28 เม.ย. 2564
ปี2564
รายการ

ประกาศ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุง อาคาร CAT Tower ชั้น 19 และ ชั้น 29 เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของ บก.ศรชล.(ชั่วคราว)
รายละเอียด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุง อาคาร CAT Tower ชั้น 19 และ ชั้น 29 เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของ บก.ศรชล.(ชั่วคราว)

ประเภท วิธีคัดเลือก
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง