ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่23 เม.ย. 2564
ปี2564
รายการ

ประกาศ

ประกาศราคากลางงานจ้างวางระบบสื่อสารและสารสนเทศ อาคาร CAT Tower ชั้น 19 และ ชั้น 29 สำหรับการปฏิบัติงานของ บก.ศรชล.(ชั่วคราว)
รายละเอียด

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีความประสงค์จะประกาศราคากลางงานนจ้างวางระบบสื่อสารและสารสนเทศ อาคาร CAT Tower ชั้น 19 และ ชั้น 29 สำหรับการปฏิบัติงานของ บก.ศรชล.(ชั่วคราว)

ประเภท วิธีคัดเลือก
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง