ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่16 ก.ค. 2564
ปี2564
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียง/ชุดประชุม
รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียง/ชุดประชุม

ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซีเอชที คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 

ประเภท ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

วัน/เวลาเผยแพร่ประกาศ              -  2 ก.ค.2564 - 7 ก.ค.2564

วัน/เวลายื่นซอง                         -  8 ก.ค.2564 เวลา 08.30 -16.30 น.

ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง