ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่09 ก.ค. 2564
ปี2564
รายการ

ยกเลิก

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่ีองยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่ีองยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

ประเภท ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

วัน/เวลาเผยแพร่ประกาศ              -  22 มิ.ย.2564 - 25 มิ.ย.2564

วัน/เวลายื่นซอง                         -  28 มิ.ย.2564 เวลา 08.30 -16.30 น.

ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง