ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่06 พ.ค. 2564
ปี2564
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

การเสนอเราคา จ้างก่อสร้างงานวางระบบสื่อสารและสารสนเทศ อาคาร CAT Tower ชั้น 19 และ ชั้น 29
รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะ  การเสนอเราคา จ้างก่อสร้างงานวางระบบสื่อสารและสารสนเทศ  อาคาร CAT Tower ชั้น 19 และ ชั้น 29

ได้แก่ บริษัท ซี เค เอส คอมพาเนียน จำกัด

ประเภท วิธีคัดเลือก
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง