ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่02 เม.ย. 2563
ปี2563
รายการ

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Inkjet Tank Printer)
รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Inkjet Tank Printer)

ประเภท วิธีคัดเลือก
วันที่ขายแบบ02 เม.ย. 2563 - 08 เม.ย. 2563 เวลา 16.30
วันที่ยื่นซอง09 เม.ย. 2563 เวลา 08.30-16.30
วันที่เปิดซอง09 เม.ย. 2563 เวลา 16.30
ราคากลาง666,700.00
ผู้บันทึก1
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง