ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่02 เม.ย. 2564
ปี2564
รายการ

ประกาศ

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ครั้งที่ 2
รายละเอียด

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ครั้งที่ 2

ประเภท ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

วัน/เวลาเผยแพร่ร่างประกาศ      2 - 8 เม.ย.2564/เวลา 0830 - 1630 น.

วัน/เวลาเผยแพร่ประกาศ              -  

วัน/เวลายื่นซอง                         -  

วัน/เวลาเปิดซอง                        -

ที่อยู่ส่งคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะ

email  : sornchol@thai-mecc.go.th

โทรศัพท์  : 024758775

หรือ :  กองส่งกำลังบำรุง  สนผ.ศรชล. อาคาร ศยก.ศรชล.ชั้น 1 กองบัญชาการกองทัพเรือ  พระราชวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ  10600

ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง