ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่18 พ.ค. 2564
ปี2564
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

ได้แก่ บริษัท ซีเอชที คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ประเภท ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

วัน/เวลาเผยแพร่ร่างประกาศ      -

วัน/เวลาเผยแพร่ประกาศ          29 เม.ย.2564 - 7 พ.ค.2564  

วัน/เวลายื่นซอง                      11 พ.ค.2564 /เวลา 08.30-16.30  

วัน/เวลาเปิดซอง                        -

 

ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง