ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่21 เม.ย. 2564
ปี2564
รายการ

ยกเลิก

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียง/ชุดประชุม
รายละเอียด

***ยกเลิก*** ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียง/ชุดประชุม

ประเภท ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

วัน/เวลาเผยแพร่ประกาศ              -  22 มี.ค.2564 - 29 มี.ค.2564

วัน/เวลายื่นซอง                         -  30 มี.ค.2564 เวลา 08.30 -16.30 น.

ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง