ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่19 มี.ค. 2564
ปี2564
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 27 ตัว
รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 27 ตัว

ผู้รับการคัดเลือได้แก่ บริษัท ซีเอชที คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 

ประเภท ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

วัน/เวลาเผยแพร่ประกาศ              -  19 ก.พ.2564 - 1 มี.ค.2564

วัน/เวลายื่นซอง                         -  2 มี.ค.2564 เวลา 08.30 -16.30 น.

ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง