ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่09 เม.ย. 2564
ปี2564
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาดกลางขนส่งเจ้าหน้าที่และผู้ต้องหา จำนวน 3 คัน
รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะ  การเสนอเราคา จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคาร CAT Tower ชั้น 19 และ ชั้น 29

ได้แก่ บริษัท เค.เจ.แอนด์ อาร์.อาร์. จำกัด

ประเภท ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

วัน/เวลาเผยแพร่ประกาศ              15 มี.ค.2564 - 29 มี.ค.2564 /เวลา 0830 - 1630 น.  

วัน/เวลายื่นซอง                         30 มี.ค.2564 /เวลา 0830 - 1630 น.  

 

ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง