ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่19 ก.พ. 2564
ปี2563
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว
รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว

ผู้รับการคัดเลือได้แก่ บริษัท โอ.ที.เทค จำกัด 

ประเภท ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

วัน/เวลาเผยแพร่ประกาศ              -  1 ก.พ.2564 - 8 ก.พ.2564

วัน/เวลายื่นซอง                         -  9 ก.พ.2564 / เวลา 0830-1630 น.

 

ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง