ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่13 ม.ค. 2564
ปี2564
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูลเรือ
รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูลเรือ

ผู้รับการคัดเลือได้แก่ บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด 

ประเภท วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง