ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่27 ม.ค. 2564
ปี2564
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี
รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี

ผู้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ซีเอชที คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 

ประเภท ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

วัน/เวลาเผยแพร่ประกาศ          11 ม.ค.2564 - 18 ม.ค.2564

วัน/เวลายื่นซอง                     19 ม.ค.2564  /เวลา 0830 - 1630 น.

วัน/เวลาเปิดซอง                    20 ม.ค.2564  /เวลา 1330 - 1630 น.

ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง