ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่28 ม.ค. 2564
ปี2564
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 9 คัน
รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 9 คัน

ผู้รับการคัดเลือได้แก่ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

 

ประเภท ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

วัน/เวลาเผยแพร่ประกาศ          5 ม.ค.2564 - 22 ม.ค.2564

วัน/เวลายื่นซอง                     25 ม.ค.2564  /เวลา 0830 - 1630 น.

วัน/เวลาเปิดซอง                    26 ม.ค.2564  /เวลา 1330 - 1630 น.

 

ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง