ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่05 ม.ค. 2564
ปี2564
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร บก.ศรชล.
รายละเอียด

การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร บก.ศรชล.

ประเภท ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

วัน/เวลาเผยแพร่ร่างประกาศ  21 ธ.ค.2563 - 25 ธ.ค.2563 /เวลา  0830 - 1630 น.

วัน/เวลายื่นซอง    28 ธ.ค.2563 /เวลา 0830 - 1630 น.

วัน/เวลาเปิดซอง   29 ธ.ค.2563 /เวลา 1330 - 1630 น.

ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง