ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่31 ส.ค. 2563
ปี2563
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

เสนอราคาซื้อเรือขับเคลื่อนผิวน้ำด้วยกำลังลม(แอร์โบ๊ท) จำนวน 2 ลำ
รายละเอียด

ผู้ชนะได้แก่ บริษัท อัลทรามารีน จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 15,580,000 บาท

ประเภท วิธีคัดเลือก
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง