ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่19 พ.ค. 2563
ปี2563
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
รายละเอียด

ผู้ชนะได้แก่ บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 389,500 บาท

ประเภท วิธีคัดเลือก
วันที่ขายแบบ19 พ.ค. 2563 - 19 พ.ค. 2563 เวลา 08.30
วันที่ยื่นซอง19 พ.ค. 2563 เวลา 08.30 - 16.30
วันที่เปิดซอง19 พ.ค. 2563 เวลา 16.30
ราคากลาง774,000.00
ผู้บันทึก1
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง