ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่30 เม.ย. 2563
ปี2563
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 40 เครื่อง
รายละเอียด

ผู้ชนะคือ บริษัท ดับเบิล พี.เอส.เน็ตเวิร์ค จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 894,520 บาท

ประเภท วิธีคัดเลือก
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง