ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่30 เม.ย. 2563
ปี2563
รายการ

ยกเลิก

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 922 ตัว
รายละเอียด

**ยกเลิก** เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว

ประเภท วิธีคัดเลือก

ที่อยู่ส่งคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะ

email  : sornchol@thai-mecc.go.th

โทรศัพท์  : 024758775

หรือ :  กองส่งกำลังบำรุง  สนผ.ศรชล. อาคาร ศยก.ศรชล.ชั้น 1 กองบัญชาการกองทัพเรือ  พระราชวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ  10600

ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง