ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่30 เม.ย. 2563
ปี2563
รายการ

ยกเลิก

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 922 ตัว
รายละเอียด

**ยกเลิก** เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว

ประเภท วิธีคัดเลือก
วันที่ขายแบบ10 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563 เวลา 08.30
วันที่ยื่นซอง16 เม.ย. 2563 เวลา 08.30- 16.30
วันที่เปิดซอง16 เม.ย. 2563 เวลา 16.30
ราคากลาง991,150.00
ผู้บันทึก1
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง