ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่30 เม.ย. 2563
ปี2563
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อโต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 45 ตัว
รายละเอียด

ผู้ชนะการประกวดราคาคือ บริษัท บิลเลี่ยนแนเฟอร์ไนน์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,135 บาท

ประเภท วิธีคัดเลือก
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง