ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่30 เม.ย. 2563
ปี2563
รายการ

ยกเลิก

ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
รายละเอียด

**ยกเลิก** ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเฉพาะตามที่ทางราชการกำหนด

ประเภท วิธีคัดเลือก

วัน/เวลาเผยแพร่ร่างประกาศ          6 ม.ค.2564 - 11 ม.ค.2564 /เวลา 0830 - 1630 น.

วัน/เวลาเผยแพร่ประกาศ              -  13 ม.ค.2564 - 10 ก.พ.2564

วัน/เวลายื่นซอง                         -  

วัน/เวลาเปิดซอง                        -

ที่อยู่ส่งคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะ

email  : sornchol@thai-mecc.go.th

โทรศัพท์  : 024758775

หรือ :  กองส่งกำลังบำรุง  สนผ.ศรชล. อาคาร ศยก.ศรชล.ชั้น 1 กองบัญชาการกองทัพเรือ  พระราชวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ  10600

ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง