ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่30 เม.ย. 2563
ปี2563
รายการ

ยกเลิก

ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
รายละเอียด

**ยกเลิก** ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเฉพาะตามที่ทางราชการกำหนด

ประเภท วิธีคัดเลือก
วันที่ขายแบบ15 เม.ย. 2563 - 20 เม.ย. 2563 เวลา 08.30
วันที่ยื่นซอง21 เม.ย. 2563 เวลา 08.30 - 16.30
วันที่เปิดซอง21 เม.ย. 2563 เวลา 16.30
ราคากลาง774,000.00
ผู้บันทึก1
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง