ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่30 เม.ย. 2563
ปี2563
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น
รายละเอียด

ผู้ชนะได้แก่ บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 389,500 บาท

ประเภท วิธีคัดเลือก
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง