ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่24 เม.ย. 2563
ปี2563
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

การประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
รายละเอียด

ผู้ชนะคือ บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 768,046 บาท

ประเภท วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง