ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่24 เม.ย. 2563
ปี2563
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ จำนวน 80 เครื่อง
รายละเอียด

ผู้ชนะ คือ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 252,250 บาท

ประเภท วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง