ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่24 เม.ย. 2563
ปี2563
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Inkjet Tank Printer)
รายละเอียด

ผู้ชนะ คือ บริษัท ซีเอชที คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 486,780

ประเภท วิธีคัดเลือก
วันที่ขายแบบ02 เม.ย. 2563 - 08 เม.ย. 2563 เวลา 16.30
วันที่ยื่นซอง09 เม.ย. 2563 เวลา 08.30-16.30
วันที่เปิดซอง09 เม.ย. 2563 เวลา 16.30
ราคากลาง666,700.00
ผู้บันทึก1
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง