ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่17 เม.ย. 2563
ปี2563
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 40 จอ
รายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระชัย อินเตอร์เนชั่นแนล

ประเภท วิธีคัดเลือก
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง