ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่17 เม.ย. 2563
ปี2563
รายการ

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 40 เครื่อง
รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 40 เครื่อง

ประเภท วิธีคัดเลือก
วันที่ขายแบบ16 เม.ย. 2563 - 21 เม.ย. 2563 เวลา 08.30
วันที่ยื่นซอง22 เม.ย. 2563 เวลา 08.30- 16.30
วันที่เปิดซอง22 เม.ย. 2563 เวลา 16.30
ราคากลาง1,700,000.00
ผู้บันทึก1
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง