ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่15 เม.ย. 2563
ปี2563
รายการ

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น

ประเภท วิธีคัดเลือก
วันที่ขายแบบ15 เม.ย. 2563 - 20 เม.ย. 2563 เวลา 08.30
วันที่ยื่นซอง21 เม.ย. 2563 เวลา 08.30- 16.30
วันที่เปิดซอง21 เม.ย. 2563 เวลา 16.30
ราคากลาง774,000.00
ผู้บันทึก1
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง