ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่15 เม.ย. 2563
ปี2563
รายการ

ยกเลิก

ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 40 เครื่อง
รายละเอียด

เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเฉพาะตามที่ทางราชการกำหนด

ประเภท วิธีคัดเลือก
วันที่ขายแบบ24 มี.ค. 2563 - 29 มี.ค. 2563 เวลา 08.30 - 16.30
วันที่ยื่นซอง30 มี.ค. 2563 เวลา 08.30- 16.30
วันที่เปิดซอง30 มี.ค. 2563 เวลา 16.30
ราคากลาง1,700,000.00
ผู้บันทึก1
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง