ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่15 เม.ย. 2563
ปี2563
รายการ

ยกเลิก

ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 40 เครื่อง
รายละเอียด

เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเฉพาะตามที่ทางราชการกำหนด

ประเภท วิธีคัดเลือก
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง