ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่17 มี.ค. 2563
ปี2563
รายการ

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) จำนวน 37 เครื่อง
รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) จำนวน 37 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท วิธีคัดเลือก
วันที่ขายแบบ17 มี.ค. 2563 - 22 มี.ค. 2563 เวลา 08.30
วันที่ยื่นซอง23 มี.ค. 2563 เวลา 08.30 - 16.30
วันที่เปิดซอง23 มี.ค. 2563 เวลา 16.30
ราคากลาง4,440,000.00
ผู้บันทึก1
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง