ประกาศจัดซื้อจ้าง
No วันที่ ปี เรื่อง
1 09 เม.ย. 2564 2564

ประกาศผู้ชนะ

การเสนอเราคาจัดซื้ออุปกรณ์นักว่ายน้ำกู้ชีพ
รายละเอียด
2 09 เม.ย. 2564 2564

ประกาศผู้ชนะ

การเสนอเราคา จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคาร CAT Tower ชั้น 19 และ ชั้น 29
รายละเอียด
3 09 เม.ย. 2564 2564

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาดกลางขนส่งเจ้าหน้าที่และผู้ต้องหา จำนวน 3 คัน
รายละเอียด
4 22 มี.ค. 2564 2564

ประกาศ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียง/ชุดประชุม
รายละเอียด
5 19 มี.ค. 2564 2564

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 27 ตัว
รายละเอียด
6 19 ก.พ. 2564 2563

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว
รายละเอียด
7 17 ก.พ. 2564 2564

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู (รถเก๋ง) ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 56 คัน
รายละเอียด
8 28 ม.ค. 2564 2564

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 9 คัน
รายละเอียด
9 28 ม.ค. 2564 2564

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ลแคบ จำนวน 43 คัน
รายละเอียด
10 27 ม.ค. 2564 2564

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี
รายละเอียด
11 13 ม.ค. 2564 2564

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูลเรือ
รายละเอียด
12 05 ม.ค. 2564 2564

ประกาศผู้ชนะ

การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร บก.ศรชล.
รายละเอียด
13 31 ส.ค. 2563 2563

ประกาศผู้ชนะ

เสนอราคาซื้อเรือขับเคลื่อนผิวน้ำด้วยกำลังลม(แอร์โบ๊ท) จำนวน 2 ลำ
รายละเอียด
14 27 ส.ค. 2563 2563

ประกาศผู้ชนะ

เสนอราคา ซื้อเรือตรวจการณ์น้ำตื้นติดตั้งเครื่องยนต์แบบ Mud Motor จำนวน 2 ลำ
รายละเอียด
15 19 พ.ค. 2563 2563

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
รายละเอียด
16 19 พ.ค. 2563 2563

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 922 ตัว
รายละเอียด
17 30 เม.ย. 2563 2563

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 40 เครื่อง
รายละเอียด
18 30 เม.ย. 2563 2563

ยกเลิก

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 922 ตัว
รายละเอียด
19 30 เม.ย. 2563 2563

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อโต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 45 ตัว
รายละเอียด
20 30 เม.ย. 2563 2563

ยกเลิก

ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
รายละเอียด
21 30 เม.ย. 2563 2563

ประกาศผู้ชนะ

การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 151 เครื่อง
รายละเอียด
22 30 เม.ย. 2563 2563

ประกาศผู้ชนะ

การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น
รายละเอียด
23 24 เม.ย. 2563 2563

ประกาศผู้ชนะ

การประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
รายละเอียด
24 24 เม.ย. 2563 2563

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ จำนวน 80 เครื่อง
รายละเอียด
25 24 เม.ย. 2563 2563

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Inkjet Tank Printer)
รายละเอียด
26 17 เม.ย. 2563 2563

ประกาศผู้ชนะ

การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 40 จอ
รายละเอียด
27 17 เม.ย. 2563 2563

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 40 เครื่อง
รายละเอียด
28 15 เม.ย. 2563 2563

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
รายละเอียด
29 15 เม.ย. 2563 2563

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น
รายละเอียด
30 15 เม.ย. 2563 2563

ยกเลิก

ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 40 เครื่อง
รายละเอียด
31 14 เม.ย. 2563 2563

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)
รายละเอียด
32 14 เม.ย. 2563 2563

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อโต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 45 ตัว
รายละเอียด
33 10 เม.ย. 2563 2563

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 922 ตัว
รายละเอียด
34 09 เม.ย. 2563 2563

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 151 เครื่อง
รายละเอียด
35 08 เม.ย. 2563 2563

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ จำนวน 80 เครื่อง
รายละเอียด
36 02 เม.ย. 2563 2563

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Inkjet Tank Printer)
รายละเอียด
37 26 มี.ค. 2563 2563

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 40 จอ
รายละเอียด
38 25 มี.ค. 2563 2563

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 40 เครื่อง
รายละเอียด
39 17 มี.ค. 2563 2563

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) จำนวน 37 เครื่อง
รายละเอียด