ประกาศจัดซื้อจ้าง
No วันที่ ปี เรื่อง
1 31 ส.ค. 2563 2563

ประกาศผู้ชนะ

เสนอราคาซื้อเรือขับเคลื่อนผิวน้ำด้วยกำลังลม(แอร์โบ๊ท) จำนวน 2 ลำ
รายละเอียด
2 27 ส.ค. 2563 2563

ประกาศผู้ชนะ

เสนอราคา ซื้อเรือตรวจการณ์น้ำตื้นติดตั้งเครื่องยนต์แบบ Mud Motor จำนวน 2 ลำ
รายละเอียด
3 19 พ.ค. 2563 2563

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
รายละเอียด
4 19 พ.ค. 2563 2563

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 922 ตัว
รายละเอียด
5 30 เม.ย. 2563 2563

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 40 เครื่อง
รายละเอียด
6 30 เม.ย. 2563 2563

ยกเลิก

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 922 ตัว
รายละเอียด
7 30 เม.ย. 2563 2563

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อโต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 45 ตัว
รายละเอียด
8 30 เม.ย. 2563 2563

ยกเลิก

ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
รายละเอียด
9 30 เม.ย. 2563 2563

ประกาศผู้ชนะ

การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 151 เครื่อง
รายละเอียด
10 30 เม.ย. 2563 2563

ประกาศผู้ชนะ

การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น
รายละเอียด
11 24 เม.ย. 2563 2563

ประกาศผู้ชนะ

การประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
รายละเอียด
12 24 เม.ย. 2563 2563

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ จำนวน 80 เครื่อง
รายละเอียด
13 24 เม.ย. 2563 2563

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Inkjet Tank Printer)
รายละเอียด
14 17 เม.ย. 2563 2563

ประกาศผู้ชนะ

การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 40 จอ
รายละเอียด
15 17 เม.ย. 2563 2563

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 40 เครื่อง
รายละเอียด
16 15 เม.ย. 2563 2563

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
รายละเอียด
17 15 เม.ย. 2563 2563

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น
รายละเอียด
18 15 เม.ย. 2563 2563

ยกเลิก

ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 40 เครื่อง
รายละเอียด
19 14 เม.ย. 2563 2563

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)
รายละเอียด
20 14 เม.ย. 2563 2563

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อโต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 45 ตัว
รายละเอียด
21 10 เม.ย. 2563 2563

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 922 ตัว
รายละเอียด
22 09 เม.ย. 2563 2563

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 151 เครื่อง
รายละเอียด
23 08 เม.ย. 2563 2563

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ จำนวน 80 เครื่อง
รายละเอียด
24 02 เม.ย. 2563 2563

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Inkjet Tank Printer)
รายละเอียด
25 26 มี.ค. 2563 2563

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 40 จอ
รายละเอียด
26 25 มี.ค. 2563 2563

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 40 เครื่อง
รายละเอียด
27 17 มี.ค. 2563 2563

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) จำนวน 37 เครื่อง
รายละเอียด