ข่าวประชาสัมพันธ์
No วันที่ ชื่อเรื่อง
1 2019-11-05 การปฏิบัติในการช่วยเหลือคนตกน้ำที่ จว.ประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด
2 2019-11-04 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รายละเอียด
3 2019-11-03 ศรชล.ภาค 1 นำชุดสหวิชาชีพเข้าตรวจสอบและประสานงานการให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยชาวเมียนมาร์ รายละเอียด
4 2021-03-24 ผู้อำนวยการ ศรชล. ภาค 1 นำคณะ ตรวจเยี่ยมส่วนบัญชาการ ศรชล.ภาค 1 ในการรองรับการยกระดับการทำงาน อย่างเต็มรูปแบบ รายละเอียด
5 2021-03-24 สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศรชล. ภาค 3 ประชุมชี้แจง การปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า - ออก เรือประมง (PIPO) รายละเอียด
6 2021-03-24 ผอ.ศรชล.ภาค 3 นำคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกพังงา รายละเอียด
7 2021-03-24 ผู้อำนวยการ ศรชล.ภาค 3 นำคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต รายละเอียด