การปฏิบัติในการช่วยเหลือคนตกน้ำที่ จว.ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ศรชล.ภาค 1 นำชุดสหวิชาชีพเข้าตรวจสอบและประสานงานการให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยชาวเมียนมาร์