การปฏิบัติในการช่วยเหลือคนตกน้ำที่ จว.ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ศรชล.ภาค 1 นำชุดสหวิชาชีพเข้าตรวจสอบและประสานงานการให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยชาวเมียนมาร์

ผู้อำนวยการ ศรชล. ภาค 1 นำคณะ ตรวจเยี่ยมส่วนบัญชาการ ศรชล.ภาค 1 ในการรองรับการยกระดับการทำงาน อย่างเต็มรูปแบบ

สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศรชล. ภาค 3 ประชุมชี้แจง การปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า - ออก เรือประมง (PIPO)

ผอ.ศรชล.ภาค 3 นำคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกพังงา